Zvitky valcované za tepla
Rozmery:
D, d, w, t (mm)
Vnútorný priemer [d] mm:
cca. 850
Vonkajší priemer [D] mm:
max. 1850
Hmotnosť zvitku:
5-15,1kg/mm šírky zvitku
Hraničné odchýlky rozmerov a tech. dodacie predpisy:
DIN 1016/87
Stav povrchu:
abrazívny - olejovaný, neolejovaný
morený - olejovaný, neolejovaný

Výrobné akosti
Konštrukčné ocele: DIN 17100/80 St33, St37-2, St37-3, St44-2, St44-3, St52-3
                                    GOST 380-84 St3PS, St4PS, St5PS
Ťažné ocele: DIN 1614/1,2 StW22, RRStW23, StW24
                         GOST 1050-88 08KP
Ocele na súčasti kotlov a tlakových nádob: DIN 17155/83 HI, HII, 17Mn4
Ocele na stavbu lodí: Germanisher Lloyd GLA, GLB, GLD, GLE, GLA32, GLD32, GLE32, GLA36, GLD36, GLE36
Ocele na výrobu rúr: DIN 1626/94 St37.0, St44.0, St52.0 DIN 1626/94 St37.4, St44.4, St52.4 DIN 17172 StE360.7TM, StE385.7TM, StE415.7TM, StE445.7TM, StE290.7TM, StE320.7TM
Mikro a nízko legované vysokopevné ocele: DIN 17 102 StE380, StE420, StE460, StE500, StE550, TStE355, TStE380, TStE420, TStE460, TStE500