Zvitky pozinkované
Rozmery:
D, d, w, t (mm)
Vnútorný priemer - d:
500, 600
Vonkajší priemer - D:
max. 1400
Hmotnosť zvitku pre d=500 mm:
3 - 9.9kg/mm šírky zvitku
Hmotnosť zvitku pre d=600 mm:
2 - 9.4kg/mm šírky zvitku
Hraničné odchýlky rozmerov a tech. dodacie predpisy:
DIN 59 232/78
Stav povrchu:
pasivovaný, olejovaný na základe objednávky

Hmotnosť zinkového povlaku [g/m2]
Rovnaký: 200, 275*, 350
Rozdielny: 150/85*
*Iné hmotnosti povlakov po dohode strán

Výrobné akosti
Podľa DIN 17162/77 - St01Z, St02Z, St03Z, St05Z, St06Z
Podľa EN10142 - DX51D, DX52D