Zvitky pozdĺžne delené valcované za studena / páska
Rozmery:
D, d, w, t (mm)
Vonkajší priemer [D] mm:
max. 1600
Hmotnosť zvitku:
2,0-6,7kg/mm šírky zvitku
Hraničné odchýlky rozmerov a tech. dodacie predpisy:
DIN 1541/75
Stav povrchu:
olejovaný, ľahko olejovaný, neolejovaný

Výrobné akosti
Konštrukčné ocele: DIN 1623/86 St37-3G, St44-3G, St37-2G, St52-3G
Ťažné ocele: DIN 1623/83 St12, RRSt13, St14, St15, DIN 1623/87, Ek2, Ek4
                         EN 10130 - DC01, DC03
Vysokopevné ocele: SEW 093 ZStE260, ZStE300, ZStE340, ZStE380, ZStE420