Firma Technum s.r.o bola založená v roku 1992. Od svojho založenia svoju činnost rozvíjala v oblasti obchodu a to najmä v oblasti dovozu a vývozu hutníckych výrobkov z ocele, v zmysle požiadaviek trhu.

   Obchodná stratégia firmy je založená na orientácii na firmy zaoberajúce sa kovovýrobou, strojárenskou výrobou a stavebníctvom.

   Našou filozofiou je budovanie a udržovanie dlhodobých obchodno-partnerských vzťahov prostredníctvom poskytovania vynikajúcich služieb pričom zároveň chceme prekonávat očakávania tých, s ktorými spolupracujeme.

Kontakt

Technum s.r.o.
Južná trieda 115
04015 Košice

tel: +421 55 62 332 81, +421 55 62 332 83
fax: +421 55 62 507 31
e-mail: technum@technum.sk