Výrobné akosti
 
Magyar
MSZ
Deutschland
DIN
USA
ASTM
Nelegované konštrukčné ocele

EN 10025
S235JRG2

S235JRG3
E355

EN 10025
S235JRG2

S235JRG3
E355
A570
Gr36
Automatové ocele 4339
AS4
ANS2
1651
9SMn28
45S20
A29/A29M
SAE1213
SAE1146
Cementačné ocele 31
C10


BC3
BNC5
BNCMo1
17210
C10, CK10

15Cr3
16MnCr5
15CrNi6
17CrNiMo6
A576
SAE1010
A29
SAE5015
SAE5115
Kaliteľné ocele E 10083
C22
C45

41Cr4
42CrMo4

51CrV4
34CrNiMo6
E 10083
C22
C45

41Cr4
42CrMo4

51CrV4
34CrNiMo6
A576
SAE1020
SAE1045
A322
SAE5140
SAE4140

SAE4340
Za tepla tvarované pružinové ocele 2666
60Cr3

55Si7

51CrV4
17221
55Cr3

55Si7

50CrV4
A322
SAE5155
A29
SAE9255
A322
SAE6150
Nelegované nástrojové ocele 4354

S81, S82
17350

C80W1
W112

W108
Ložiskové 17230 17789
GO3
17230
10Cr6
A295
SAE52100