Plochá ocež valcovaná za tepla
Nominálny rozmer:
b x s [mm]
Produkty jemnej valcovne č. 1:
20x5,6,8,10,12
22x5,6,8,10,12
25x5,6,8,10,12
30x5,6,8,10,12
40x5,6,8,10,12
Produkty strednej valcovne č. 3:
50x5,6,8,10,12
60x5,6,8,10
70x5,6,8,10
Produkty strednej valcovne č. 1:

70x8,10,12,14,16,20,25,30,40
80x8,10,12,14,16,20,25,30,40
90x8,10,12,14,16,20,25,30,40
100x8,10,12,14,16,20,25,30,40

Produkty strednej valcovne č. 2:
110x8,10,12,14,16,20,25,30,40
120x8,10,12,14,16,20,25,30,40
130x8,10,12,14,16,20,25,30,40
140x8,10,12,14,16,20,25,30,40
Rozsah rozmerov | výrobná dĺžka | toleracia dĺžky:
20-140mm | 4-6;12m | +100/-0, +-100mm
Tolerancia rozmerov:
DIN 1017 Čas 1